Jakie jednostki - mm³ , dm³ , cm³ , km³ czy m³ - należy wpisać w miejsce kropek?
a.) beczka - objętość 100 ......
b.) pokój - objętość 50000 ......
c.) lodówka - objętość 150 ......
d.) krew w ciele człowieka - objętość 5000 ......
e.) buteleczka kropli do nosa - objętość 0,005 ......
f.) woda w jeziorze Bajkał - objętość 23000 ......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T16:24:30+02:00
A.) beczka - objętość 100 dm³
b.) pokój - objętość 50000 m³
c.) lodówka - objętość 150 dm³
d.) krew w ciele człowieka - objętość 5000 cm³
e.) buteleczka kropli do nosa - objętość 0,005 mm³
f.) woda w jeziorze Bajkał - objętość 23000 km³