Otrzynac tymi metodami :
Bromek sodu .
Azotan V potasu ,
Węglan sodu .

Metody to :
1. metal+ niemetal -> sól
2. tlenek metalu + kwas -> sól + H₂O
3.Zasada + kwas -> sól + woda
4. Kwas + metal aktywny -> sól + wodór
5. Metal + niemetal -> sól
6. Metal + kwas -> sól + H₂ (Strzałka w górę)
7. Tlenek niemetalu + kwas -> sól + H₂O
8. Tlenek niemetalu + zasada -> sól + H₂O
9. Tlenek metalu + tlenek niemetalu

1

Odpowiedzi

2013-06-07T18:41:29+02:00

Bromek sodu

2Na + Br₂ --> 2NaBr

Na₂O + 2HBr --> 2NaBr + H₂O

NaOH + HBr --> NaBr + H₂O

2HBr + 2Na --> 2NaBr + H₂

 

azotan (V) potasu

K₂O + 2HNO₃ --> 2KNO₃ + H₂O

KOH + HNO₃ --> KNO₃ + H₂O

2K + 2HNO₃ --> 2KNO₃ + H₂

N₂O₅ + K₂O --> 2KNO₃

 

węglan sodu

Na₂O + H₂CO₃ --> Na₂CO₃ + H₂O

2NaOH + H₂CO₃ --> Na₂CO₃ + 2H₂O

2Na + H₂CO₃ --> Na₂CO₃ + H₂

Na₂O + CO₂ --> Na₂CO₃

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores

 

Pozdrawiam :)