Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:08:28+02:00
K.Północna

Religia:
Ateizm: 64%
Religie tradycyjne: 16%
Czeondoizm: 13,5%
Buddyzm: 4,5%
Protestantyzm: 1,52%
Gł.: zielonoświątkowcy
Katolicyzm: 0,17%

Korea Północna - Oficjalna nazwa: Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
Korea Północna - Ustrój: autorytarne rządy socjalistyczne; dyktatura
Korea Północna - Stolica: Phenian
Korea Północna - Język: koreański
Korea Północna - Waluta: 1 won północnokoreańskki (Wn) = 100 chon

Korea Południowa - Oficjalna nazwa: Republika Korei
Korea Południowa - Ustrój: republika
Korea Południowa - Stolica: Seul
Korea Południowa - Waluta: 1 won południowo-koreański (W) = 100 chun

Tylko tyle znalazłam
myśle że pomogłam :D
1 5 1
2010-04-14T22:39:40+02:00
Korea Południowa
Klimat:
Klimat monsunowy, w północnej i środkowej części umiarkowany ciepły, w południowej — podzwrotnikowy. Średnia temperatura w styczniu od –4 °C na północy do 2–4 °C na południu, w lipcu odpowiednio od 21 °C do 25–27 °C. Średnia roczna suma opadów od 1000 mm na nizinach do 1500 mm w górach.
Flora, ochrona przyrody, gleby:
Lasy zajmują 66% powierzchni kraju. Na północy lasy zrzucające liście na zimę, z dębami, lipą amurską, klonami i sosną, na południu lasy zimozielone z wiecznie zielonymi dębami, kameliami i podszyciem z bambusów. Wysoko w górach tajga jodłowa.
Ustrój polityczny:
Korea Południowa jest republiką. Konstytucja państwa została uchwalona w roku 1988. Władza ustawodawcza należy do Zgromadzenia Narodowego. Głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd na czele z premierem powoływanym przez prezydenta.
Ludność:
Kraj jednolity narodowościowo — 99,9% ogółu ludności stanowią Koreańczycy, o zróżnicowanej strukturze wyznaniowej. Przyrost naturalny, wysoki w latach 60. (do 2,6%) i 70., wykazywał tendencję spadkową, 1985–91 wynosił średnio 1% rocznie, a w 2004 0,62%. 20,4% społeczeństwa ma poniżej 15 lat. Średnia gęstość zaludnienia 441 mieszkańców na km². Większość ludności skupia się na wybrzeżu Morza Żółtego i Cieśniny Koreańskiej. Żywiołowy rozwój miast, spowodowany wysokim tempem uprzemysłowienia i masową migracją ze wsi. 1949 w miastach mieszkało 20% ludności, 1991 — 75%

Korea Północna
Klimat:
Korea Północna położona jest w strefie klimatu umiarkowanego monsunowego - ciepłego na zachodzie kraju, natomiast chłodnego na północy i wschodzie.
Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi odpowiednio:
- 550 mm - północ
- 1300 mm - obszary górskie na wschodzie
Flora:
miejsca, które nie zostały przeobrażone przez działalność człowieka są pokryte w przeważającym stopniu lasami. Występują lasy mieszane, gdzie do głównych gatunków należą: lipa mandżurska, jesion, dąb, topola i sosna. Lasy te w raz ze wzrostem wysokości przechodzą w las iglasty, gdzie rosną głównie sosny koreańskie, modrzewie i jodły.
Ustrój polityczny:
jest republiką socjalistyczną, w rzeczywistości zaś dyktaturą totalitarną. Obowiązuje Konstytucja z 1972 roku, znowelizowana w 1998 r. Najwyższym urzędem w państwie jest przewodniczący Narodowej Komisji Obrony. Wg konstytucji Wiecznym prezydentem został zmarły w 1994 roku Kim Ir Sen.
Ludność:
Koreę Północną zamieszkują gł. Koreańczycy (99,8%), poza tym Chińczycy; 68% społeczeństwa stanowią ateiści, 16% wyznaje wierzenia tradycyjne (szamanizm), ok. 14% — religię Czhondogjo, pozostali — buddyzm. Przyrost naturalny pod koniec lat 90.
1 5 1