9. Przyporządkuj formom ukształtowania dna oceanów odpowiadające im opisy.
A. szelf kontynentalny . . . . .
B. grzbiet śródoceaniczny . . . . .
C. rów oceaniczny . . . . .

a) Wydłużone, wąskie i bardzo głębokie obniżenie dna oceanicznego.
b) Płaska część kontynentu zalana przez morze, sięgająca do średniej głębokości 200 m.
c) Rozległe obniżenie dna oceanicznego na głębokości od 3000 do 6000 m.
d) Wielki podwodny łańcuch górski, wznoszący się ponad dno basenów oceanicznych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T16:29:29+02:00