1)ułóż cyfry od 1 do 4, odpowiadające kolejnym przemianom energii, jakie zachodzą w czajniku elektrycznym
1-energia kinetyczna uporządkowanego ruchu elektronów swobodnych w spirali
2-energia kinetyczna chaotycznego ruchu czasteczek wody w czajniku
3-energia pola elektrycznego wytworzonego w przewodniku (spirali grzejnej) przez źródło napięcia
4-energia kinetyczna drgań jonów dodatnich sieci krystalicznej spiralu

źródło prądu--> ..... --> ..... --> ..... --> ..... -> wzrost temp wody

2)uzupełnij tabelę dotyczącą sześciu różnych odbiorników energii elektrycznej
* U (V)= 12, I (A)=2, P(W)=? , R=?
*U(v)=?, I(a)= 5,P(W)=25, R=?
*U(V)=?, I(A)=3, P(W)=? , R=10
*U(V)=20, I (A)=?, P(w)=10, R=?
*U(V)=100, I (A)=?, P(w)=?, R=50
*U(V)=?, I(A)=?, P(W)= 100, R=4

3) o czym informuje nas zapis na żarówce: 60 W, 220 V. Jaką moc będzie miała ta żarówka przy napięciu źródła 110 V? Jaki jest opór tej żarówki? Oblicz natężenie prądu płynącego przez tę żarówkę przy obu napięciach źródła.

4)wymień przykłady odbiorników elektrycznych w twoim mieszkaniu oraz rodzaje energii, na jakie zostaje w nich zamieniona energia elektryczna

5) w obwodzie elektrycznym, w którym odbiorniki połączone są równolegle zachodzą następujące związki
*napięcia na poszczególnych odbiornikach ........................................ i są równe .................................... ,
* suma natężeń prądów w poszczególnych odbiornikach równa jest.......................................................................... ,
*odwrotnośc oporu odbiornika zastępczego równa jest....................

pomóżcie! ;)


1

Odpowiedzi

2010-04-13T16:32:03+02:00