1.
w 1mm^3 krwi jest od 4mln do 6mln krwinek. Dorosły człowiek ma około 5l krwi a powierzchnia jednej krwinki wynosi 1,2 * 10^(-10) m^2. Oblicz łączną powierzchnię krwinek zawartych w krwi dorosłego człowieka.

2. Dźwięk w wodzie pokonuje w ciągu sekundy drogę równą 1,4*10^3 cm. Wyraź tę prędkość w m/min

Proszę o obliczenia ;)

1

Odpowiedzi

2010-04-13T16:57:12+02:00
5l = 5 dm³ = 5000 cm³ = 5*10³* 10³ mm³ - ilość krwi u dorosłego człowieka

przyjmujemy że w 1 mm³ mamy 5 mln krwinek, więc:
5*10⁶ * 5*10⁶= 2,5*10¹³ - ilość krwinek u dorosłego człowieka

2,5*10¹³*1,2*10⁻¹⁰ = 3*10³ m² - powierzchnia krwinek


1 sekunda to jest 1/60 minuty

1,4 * 10³ cm = 1,4*1000= 1400 cm = 14 m

prędkość = 14/1/60 = 14*60 = 840 m/min
1 5 1