Odpowiedzi

2010-04-13T16:32:20+02:00
Egoroczny Dzień Nauczyciela pragniemy uczcić przez inscenizację fragmentów tekstów literackich, ukazujących różne sylwetki i postawy nauczycieli oraz różne sytuacje, jakie zdarzały się podczas prowadzonych przez nich lekcji.

Sądzimy, że zaprezentowany przez nas program, któremu nadaliśmy tytuł: "Portret nauczyciela w poezji i prozie", skłoni nas, uczniów, do refleksji nad rolą nauczyciela i szkoły w życiu młodego człowieka oraz w życiu narodu, zwłaszcza w trudnych dla niego czasach.
1 1 1