BARDZO PROSZE O ROZWIAZANIE TYCH 3 ZADAN JUZ SIE 3 DNI Z NIMI MECZE.. (DO TEGO NET WOLNO CHODZI, CO CHWILE "BRAK POŁĄCZENIA Z SERWEREM) :(
OTO ONE:

1. Napisz równanie okręgu o promienu pierwiastek z 7, którego ośrodek leży w punkcie przecięcia prostych o równanich x+y-3=0 i x-2y-6=0

2.Funkcja liniowa f określona jest wzorem f(x)= [m+3] x-4 . Dla jakich wartosci "m" miejscem zerowym funkcji f jest x=1 ?

3. Trapez prostokątny ABCD, w którym bok AB jets równoległy do boku CD, (DABkąt=90 stopni), (AB)=6, (DC)=4, (AD)=2, obraca sie wokół prostej, zawierającej bok AB. Oblicz pole powierzhni powstałej bryły obrotowej.

(proszę o małe wyjaśnienia;)

3.Tra

1

Odpowiedzi

2010-04-13T17:03:15+02:00
Zadanie 1.

wyliczam środek okręgu:
x+y-3=x-2y-6
3y=-3
y=-1
x=4
S=(4;-1)
(x-4)do kwadratu +(y+1)do kwadratu=7

zadanie 2
f(1)= [m+3]-4=0

[m+3]=4
m+3=4 v m+3=-4
m=1 v m=-7