Odpowiedzi

2010-04-13T16:58:16+02:00
3Mg(NO3)2 + 2H3PO4 strzałka Mg3(PO4)2 + 6HNO3
Opis:
Azotan (V) magnezu reaguje z kwasem fosforowym (V). W wyniku reakcji powstaje fosforan (V) magnezu i kwas azotowy (V)

Zapis jonowy:
3 Mg2+ + 6NO3- + 6H+ + PO43- strzałka Mg3(PO4)2 + 6H+ + 6NO3-

Skrócony zapis jonowy:
3Mg2+ + PO43- strzałka Mg3(PO4)2