1. Na ciało o masie 9 kg działa stała siła 18 N. Oblicz prędkość i pokonaną drogę po 10 i 20 sekundach.
zad 2
Oblicz jaka siła działała na spoczywające ciało o masie 10 kg, wiedząc, że po 7 sekundach działania tej siły cało uzyskało prędkość 21m/s. Oblicz pokonaną drogę.
zad 3
Ciało o masie 100kg wyhamowało w wyniku działania siły tarcia. Oblicz drogę hamowania,jeżeli współczynnik tarcia wynosił 1,5.


zadania potrzebne mi są na jutro do godziny 21:00. z góry dzięki! proszę o PEŁNE i rzetelne odpowiedzi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T23:49:20+01:00
Ad 1
a= F/m=18N/9Kg=2m/s2 (sekunde do kwadratu)
v=a*t S=at2/2
V1=2[m/s2] *10[s]=20 [m/s] S1=2[m/s2]*(10)2/2=100[m]
V2=2[m/s2] * 20[s]=40[m/s] S2=2[m/s2]*(20)2/2=400[m]

Ad 2
v=a*t i a= F/m a z tego wynika:
v=a*t=(F*t)/m
szukamy siły więc:
V=(F*t)/m po przekształceniach matematyznych otrzymujemy
F=(V*m)/t Obliczamy:
F=(21m/s*10Kg)/7=30N
Pokonana droga:
S=at2/2 --> a=F/m=30N/10Kg=3[m/s2] -->
S=3[m/s2]*49[s2]/2=73,5m

Ad3

Ft-siła tarcia Fn-siła nacisku n-współczynnik tarcia g=9,81

Ft=Fn*n --> Fn=m*g=100kg*9,81m/s2=981[N]
Ft=981N*1,5=1471,5 N

S=at2/2 --> a=1471,5/100=14/715<--opóźnienie

Brak danych potrzeba albo czasu hamowania albo prędkości początkowej!!