1. Na ciało o masie 9 kg działa stała siła 18 N. Oblicz prędkość i pokonaną drogę po 10 i 20 sekundach.
zad 2
Oblicz jaka siła działała na spoczywające ciało o masie 10 kg, wiedząc, że po 7 sekundach działania tej siły cało uzyskało prędkość 21m/s. Oblicz pokonaną drogę.
zad 3
Ciało o masie 100kg wyhamowało w wyniku działania siły tarcia. Oblicz drogę hamowania,jeżeli współczynnik tarcia wynosił 1,5.


zadania potrzebne mi są na jutro do godziny 21:00. z góry dzięki! proszę o PEŁNE i rzetelne odpowiedzi

2

Odpowiedzi

2009-11-04T16:34:01+01:00
M=9kg
F=18 N
t1=10s
t2=20s
V=x

20s-10s=10s
18 N=18m/s²*10s=180 m/s
Odp:Prędkość wynosi 180 m/s.

2) m=10 kg
t=7s
V=21m/s
F=x
S=x

F=m*g
F=10kg*10m/s²=100 N
S=V/t
S=21m/s / 7s= 3m

Odp:Siła działa 100 N. A droga wynosi 3m.

3)
nie umiem:)
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T16:48:28+01:00