Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T10:34:28+02:00
Qp - ciepło pobrane
Qo - ciepło oddane
Q1 - ciepło pobrane zużyte na ogrzanie wody
Q2 - ciepło pobrane zużyte na wyparowanie wody
cw H20 - ciepło właściwe wody
R H20 - ciepło parowania wody
m - masa wody
tp - temperatura początkowa wody
tk - temperatura końcowa wody
l - litr
d H20 - gęstość wody
tp = 10 °C
tk = 100 °C
R H20 pod ciśnieniem 1 atm: 0°C ≈ 273 K
cw H20 = 4187 J/(kg·K)
l = 5l
d H2O = 1kg/l
d = m / l |*l
m = d*l
m = 1kg/l * 5l = 5kg
Qp = Qo
Qp = Q1 + Q2
Q1 = m * cw H20 * (tk-tp)
Q1 = 5 * 4187 * (100 - 10)
Q1 = 5 * 4187 * 90 = 1884150 [J/kg*°C]
Q2 = m * R
Q2 = 5 * 273 = 1365 [J/kg]
Qp = 1884150 + 1365 = 1885515 [J/kg]
Trzeba należy dostarczyć 1885515 [J/kg] energii.

Pozdrawiam.
3 2 3