ZAD.1
Skutki ruchu płyt litosfery<podaj po 3 przykłady>
a)zderzanie sie płyt
b)rozsuwanie sie płyt
ZAD.2
Formy krasowe są skutkami wietrzenia chemicznego.Wybierz spośród podanych i zaznacz poprawna odp.
a)Krajobraz krasowy tworzy sie na skutek wietrzenia granitow w górskim klimacie.
b)Formy krasowe tworzą się na skutek erozyjnej działalności wód i lodowców górskich.
c)Formy krasowe są wynikiem rozpuszczania i wymywania przez wodę zawierającą dwutlenek węgla (Ca2) m.in skał wapiennych i gipsu
d)Formy krasowe występuja w najwyższych partiach Tatr
ZAD.3
Podaj przyklady dwoch procesow rzezbiotworczych,ktore ukształtowały Mazury

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T16:44:36+02:00
2 c

3 przede wszystkim lądolód o także że jest koło moża

1 a) powstają wtedy młode góry
b) powstaje grzbiet oceaniczny i ryft czyli pęknięcie w grzbiecie oceanicznym
4 1 4