Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie

Jaka to liczba której 12% wynosi 6 ?

Liczbę y zmiejszono o 14 % i otrzymano 40,42. Znajdz liczbę y

Liczba o 10% więkasz od pewnej liczby a jest równa 143 Znajdz liczbę a

Liczba o 110% więkasz od liczby x jest równa 23.1 Znajdz ilczbę x

3

Odpowiedzi

2010-04-13T16:41:26+02:00
Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie

Jaka to liczba której 12% wynosi 6 ?

12% - 6
100% - x
x=( 6 * 100% ) / 12% = 50

Liczbę y zmiejszono o 14 % i otrzymano 40,42. Znajdz liczbę y

y-0,14y=40,42
y=40,42 + 0,14
y=40,56

Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143 Znajdz liczbę a

110% - 143
100% - x
x=143 * 1 / 1,1
x=130

Liczba o 110% więkasz od liczby x jest równa 23.1 Znajdz ilczbę x

210% - 23,1
100% - x
x=23,1/2,1
x=11
5 3 5
2010-04-13T16:42:44+02:00
12% - 6
100% - x
x*12%=100%*6
x=50

100%-14%=86
86%-40,42
100%=x
x=47

110 %-143
100%-x
x=130

210 %-23.1
100%-x
x=11
1 1 1
2010-04-13T16:43:03+02:00
1. 100%-x
12%-6
x=100*6/12=600/12=50

2.86%-40,42
100%-y
y=100*40,42/86=4,7

3.110%=143
100%=a
a=100*143/110=13

4.210%=23,1
100%=x
x=100*23,1/210=1,1