(pomóżcie plis)
Wskaż właściwe dokończenie zdania:
W misce znajduje się mieszanina, w której wyraźnie widać substancję dodaną. Mieszanina ta jest zatem:
A. roztworem nienasyconym;
B. Roztworem nasyconym;
C. zawiesiną;
D. dobrym rozpuszczalnikiem.

3

Odpowiedzi

2009-11-04T16:35:13+01:00
2009-11-04T16:35:46+01:00
2009-11-04T16:36:15+01:00