Odpowiedzi

2010-04-13T16:53:20+02:00
|\
|x\
| \
| \
|90 y\
---------

x = (90+y):2
180-(90+y)= x

x=(90+y):2
x=90-y

[podtswiamy za x]
90-y=(90+y):2 / x2
2(90-y)=90+y
180-2y=90+y
180-90=y+2y
3y=90
y=30

y= 30
x=90-y
x=60

Odp. Miary katów tego prostokata to 90,60,30.