Mieszaniny można rozdzielić na składniki.
Wyjaśnij na czym polegają metody
a) odparowanie
b) destylacja
c) krystalizacja
d) sedymentacja
e) dekantacja
f ) sączenie (filtrowanie)
g) użycie magnesu
h) użycie rozdzielacza
i) chromatografia

1

Odpowiedzi

2009-11-04T16:51:46+01:00
A) odparowanie - cieplny proces uwalniania materiałów stałych lub roztworów od zawartej w nich wody

b) Destylacja - rozdzielanie mieszanin jednorodnych, które polega na wykorzystaniu różnic temperatur wrzenia poszczególnych jej składników.

c) Krystalizacja - wydzielanie substancji z roztworu w postaci kryształów, poprzez odparowanie rozpuszczalnika.

d) Sedymentacja - opadanie ciała stałego na dno naczynia w cieczy.

e) Dekantacja - oddzielenie ciała stałego od cieczy przez zlanie cieczy znad osadu.

f) Sączenie (filtrowanie) - sposób oddzielania cieczy od substancji stałej za pomocą urządzeń przepuszczających rozpuszczalnik, a zatrzymujących cząstki substancji stałych.

g) użycie magnesu - magnes przyciąga opiłki żelaza, wyciąga je z mieszaniny.

h) użycie rozdzielacza - za pomocą rozdzielacza możemy rozdzielić dwie niemieszające się ciecze np. wodę i olej.

i) chromatografia - Technika rozdzielania składników mieszaniny na podstawie względnych ilości każdej z
substancji podzielonej pomiędzy poruszającym się strumieniem płynu, zwanym fazą ruchomą
i sąsiadującą fazą stacjonarną
5 4 5