Odpowiedzi

2010-04-13T16:42:21+02:00
Rozpatruje sprawy związane z administracją publiczną, działa w Warszawie i w ośrodkach zamiejscowych tworzonych dla jednego lub kilku województw a także orzeka w sprawach skarg na decyzje administracyjne wydawane przez urzędy miast, gmin. ;)
prosze o naaj :*:*:*:
3 2 3
2010-04-13T16:43:59+02:00
NSA rozpatruje sprawy związane z administracją publiczną.
rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych.
podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej.
rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw.
3 5 3
2010-04-13T16:45:24+02:00
Rozpatruje sprawy związane z administracją publiczną.
rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych.
podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej.
1 4 1