Ciąg matematyczny DAJE NAJ
Bardzo proszę o pomoc w tych zadaniach:

1. Sprawdź czy ciąg o wyrazie ogólnym an= 5- 2n jest ciąiem artmetycznym.
2. Wiedząc że 3, 5x- 1, x+7 są kolejnymi wyrazami ciągu artmetycznego bolicz x.
3. Wyznacz ciąg artmetyczny oraz podaj jego wyraz ogólny wiedząc że a2= 5, a5= 10.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T20:19:10+02:00
1)
an+1=5-2n-2=-2n+3
an+1 - an = -2n+3-5+2n-2=-4
ciąg jest arytmetyczny
2)
5x -1 -3=x+7-5x+1
5x-4=-4x+8
9x=12
x=1⅓
3)
a₁+r=5
a₁+4r=10

a₁=5-r
5-r+4r=10
3r=5
r=1⅔

3⅓,5,6⅔,8⅓,10

an=1⅔n+1⅔