1. Do 525 cm3 roztworu kwasu ortofosforowego (V) o stężeniu 0,01 mol/dm3 dolano 250 cm3 wody. Oblicz stężenie molowe tak uzyskanego roztworu.

2. Oblicz stężenie molowe roztworu uzyskanego przez zmieszanie 350cm3 0,02 molowego roztworu siarczanu (VI) magnezu i 100 cm3 0, 012 molowego roztworu tej samej soli.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T09:48:39+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad1
Z def. stęż. molowego
0,01mol-----1000cm3 roztworu
xmoli---------525cm3 roztworu
x=0,00525mola
Dolewam 250cm3 wody, więc
0,00525mola-----775cm3 roztworu
xmoli-------------1000cm3 roztworu
x=0,0068mola
x=0,0068mol/dm3

zad2
Roztwór I
Z def. stęż. molowego
0,02mole-----1000cm3 roztworu
xmoli---------350cm3 roztworu
x=0,007mola

Roztwór II
Z def. stęż. molowego
0,012mole-----1000cm3 roztworu
xmoli-----------100cm3 roztworu
x=0,0012mola

Mieszam roztwory
0,0082mola-----450cm3 roztworu
xmoli------------1000cm3 roztworu
x=0,0182mola
x=0,0182mol/dm3
4 5 4