1. Przyjmij, że zając porusza się ze stałą prędkością 10m/s. Oblicz, jaką odległość pokonuje zając w czasie: 2s, 5s, 1 min, 3,5 min?
2. Pieszy przeszedł 2 km w ciągu 0,5 godziny. Z jaką średnią prędkością szedł pieszy?
3. Załóżmy, że żółw porusza się ze stałą prędkością 4 m/min. Oblicz, w jakim czasie pokona odległość:20m, 1m, 0,1km.

2

Odpowiedzi

2010-04-13T17:24:33+02:00
V-prędkość s-droga(odległość) t-czas
1)
v=s/t |*t
vt=s
s=vt=10m/s*2s= 20m -w ciągu 2s
s=vt=10m/s*5s=50s -w ciągu5s
s=vt=10m/s*1min=10m/s*60s=600m -w ciągu 1 min
s=vt=10m/s*3,5min=10m/s*210s=2100m -w ciągu 3,5 min

2)
Vśr=s/t=2km/0,5h=4km/h
odp. pieszy szedł ze średnia prędkością 4 km/h
3)
v=s/t |/t
vt=s |/v
t=s/v

t=s/v=20m/4m/min=5 min
t=s/v=1m/4m/min=1/4min=15s
t=s/v=0,1km/4m/min=100m/4m/min=25min
2010-04-13T17:41:14+02:00
V=10m/s
t=2s
s=V*t=10m/s * 2s= 10m

t=5s
S=V*t= 10m/s * 5s= 50m

t=1min=60s
S=V*t= 10m/s * 60s= 600m

t=3,5 min=210s
S=10m/s * 210s= 2100m
2.
Vśr=s/t=2km/0,5h=4km/h
lub
Vśr=2000m/1800s=1,111m/s
3.
V=4m/min
s=20m
t=s/t
t=20m/4m/min
t=5min

s=1m
t=1m/4m/min= 1/4min= 15s

S=0,1km=100m
t=100m/4m/min= 25min