Dzisiaj bym poprosiła o rozwiązanie paru krótkich zadań ;)

1.Kiedy zburzono mur Berliński.
2.Kiedy Rozpadł się ZSRR i Czecho-Słowacja(Trochę o tym napisać, ale nie za dużo)
3.Kiedy nastąpiło zjednoczenie Niemiec.

Prosiłabym o rozpisanie trochę odpowiedzi , nie tylko daty.Z góry Dziękuje ;*

1

Odpowiedzi

2010-04-13T16:56:48+02:00
1.Mur Berliński padł w nocy z czwartku 9 listopada na piątek 10 listopada 1989, po przeszło 28 latach istnienia. Upadek jego był wyróżniającym się wydarzeniem w historii świata i został uczczony miedzy innymi koncertem Leonarda Bernsteina w Boże Narodzenie 1989 r., kiedy też wykonano 9. symfonię Beethovena Odę do radości przekształcając ją w Odę do wolności.
2. Michaił Gorbaczow, który objął władzę w 1985 stanął w obliczu toczącej się wojny afgańskiej, przegranego wyścigu zbrojeń oraz korupcji władzy. Jego celem były kardynalne reformy, które umocniłyby system polityczny ZSRR pod hasłami ustrojowej przebudowy rozwoju gospodarczego oraz jawności życia społecznego. Jego wysiłki jednak zakończyły się fiaskiem i nie tylko nie umocniły, ale raczej przyspieszyły upadek totalitarnego państwa. Pod koniec lat siedemdziesiątych powstała w Czechosłowacji organizacja opozycyjna Karta 77. Ugrupowanie to przyczyniło się w dużej mierze do obalenia władzy komunistycznej w Czechosłowacji w roku 1989. W okresie jego rządów kraj przekształcono w republikę federalną, a ostatecznie zatwierdzono rozpad Czechosłowacji i powołanie do życia z dniem 1 stycznia 1993 dwa oddzielne państwa – Czechy i Słowację.
3. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.