Odpowiedzi

2009-11-04T16:50:21+01:00
Badania fauny bezkręgowców wodnych przeprowadzone na 2 stawach i jeziorze wykazały, że środowiska te znacznie różnią się od siebie. Badane zbiorniki zamieszkane są przez wyraźnie różne gatunki bezkręgowców wodnych. Obliczenia statystyczne dominacji i frekwencji poszczególnych gatunków obrazują odmienne warunki życia w sąsiednich zbiornikach.
Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że staw i jezioro są ekosystemami różniącymi się od siebie na tyle, że nie mogą stanowić dla większości przedstawicieli swej fauny zbiorników zastępczych. Podobieństwa środowiskowe są tak małe, że tylko organizmy o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej są w stanie zamieszkiwać zarówno staw, jak i jezioro.
2009-11-04T16:52:45+01:00
Ekoststem stawu.
BIOTOP:
-kamienie
-woda
-piasek
-tlen i inne gazy
BIOCENOZA
-żaba
-karp
-rak
-trzcina
-glony
2 2 2