1. Ocet sprzedawany w sklepach ma zazwyczaj stężenie 10%. Oblicz, w jaki sposób należy go rozcieńczyć, aby otrzymać 200g 3% roztworu używanego do marynat. Oszacuj, czy dużym błędem będzie posłużenie się objętościami, a nie masami wody i octu.

2. Oblicz stężenie molowe 98% H2SO4 o d= 1, 84 g/cm3.

3. Oblicz stężenie molowe 30% roztworu perhydrolu (H2O) o gęstości 1,11 g/cm3

1

Odpowiedzi

2013-06-07T18:54:00+02:00

zadanie 1

 

cp₁ = 10%

cp₂ = 3%

mr₂ = 200g

 

ms = mr x cp/100%

 

ms = 200g x 3%/100% = 6g

 

mr = ms x 100%/cp

 

mr = 6g x 100%/10% = 60g

 

Nie będzie to duży błąd, bo roztówr octu ma gęstość bardzo zbliżoną do gęstości wody

 

zadanie 2 

 

M = 98g/mol

d = 1,84g/cm³ = 1840g/dm³

cp = 98%

 

cm = d*cp/M*100%

 

cm = 1840g/dm³*98%/98g/mol*100% = 18,4mol/dm³

 

zadanie 3

 

cp = 30%

M = 34g/mol

d = 1,11g/cm³ = 1110g/dm³

 

cm = 1110g/dm³ x 30%/34g/mol x 100% = 9,79mol/dm³

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores

 

Pozdrawiam :)