Proszę o pomoc !! Zadanie :
a) Oblicz długość krawędzi sześcianu o objętości 8000cm ³
b) Oblicz objętość sześcianu, którego pole powierzchni wynosi 150 cm²
c) Oblicz objętość sześcianu w którym łączna długość wszystkich krawędzi wynosi 84 cm

2

Odpowiedzi

2010-04-13T17:00:17+02:00
A) Oblicz długość krawędzi sześcianu o objętości 8000cm ³
V= 8000
V= a³
a³=8000
a=20
b) Oblicz objętość sześcianu, którego pole powierzchni wynosi 150 cm²
Pc= 6a²
150=6a²
a²=25
a=5
V=5³
V= 125
c) Oblicz objętość sześcianu w którym łączna długość wszystkich krawędzi wynosi 84 cm
84: 12
a= 84:12
a= 7
V= 7³
V= 343
8 3 8
2010-04-13T17:05:32+02:00
A) V=8000cm³ a³=8000/:√ a=√8000 b)P=150cm² 6×a²=150/:6 a²=25/:√ a=5 c)84:12=7
3 1 3