1.Stężenie procentowe nasyconego roztworu Pb(NO₃)₂ w temp 20 stopni Cejslusza wynosi ?

OBLICZENIA I ROZWIĄZANIA

2.Do 370cm³ wodnego roztworu H₃PO₄ o stężeniu 0,02 mol/dm³ dodano 100cm³ wody. Ile wynosi stężenie molowe otrzymanego roztworu.

OBLICZENIA I ROZWIĄZANIA

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:29:03+02:00
1.Stężenie procentowe nasyconego roztworu Pb(NO3)2 w temp 20 stopni Cejslusza wynosi ?

rozpuszczalność Pb(NO3)2 w temp 20 stopni wynosi: 55g

100gH2O - 55gS

mR=100g + 55g = 155g

155g - 55g
100g - x
x = 35,48g

Odp. Stężenie procentowe wynosi 35,48%

2.Do 370cm3 wodnego roztworu H3PO4 o stężeniu 0,02 mol/dm3 dodano 100cm3 wody. Ile wynosi stężenie molowe otrzymanego roztworu.

1000cm3 - 0,02mol
370cm3 -x
x = 0,0074 mola

V = 370cm3 + 100cm3 = 470cm3

470 cm3 - 0,0074 mol
1000cm3 - x
x = 0,016mol

Odp. Stężenie otrzymanego roztworu wynosi 0,016 mol/dm3