Najmniej odporny na brak tlenu narząd to ; ...
Co decyduje o szybkości wydechu ?
Elementy morfotyczne i ciekłe.
Ilość elektrocytów u kobietu i meżczyzny.

Do lewej komory wpada .. (jaka żyła, tętniaca ) ?
Kolejność powstawania obrazu .
Budowa gałki ocznej.
Najbliższy punkt powyżej ktorego soczewka nie akomoduje.
Załamek QRS oznacza ;
a) skurcz komór,
b) skurcz przedsionkó,
c) pauza,
d) rozkurcz komór.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T17:10:52+02:00
Mózg.
u kobiet 4,5 mln u mężczyzn 5,5mln
ORS - skurcz komór
do lewej komory wpada krew z lewego przedsionka, do którego wpada krew z żył płucnych. a z lewej komory wychodzi aorta
o szybkości wydechu decydują skurcze przepony?