Prosze pomozcie mi dam 34 pkt! Dowiedz sie, czy w Twojej okolicy gleby są zanieczyszczone. Jakiego rodzaju są to zanieczyszczenia? Co mozna zrobic, aby ich uniknąc lub zminimalizowac ich skutki?

Opracuj zagadnienie w postaco metaplanu. Sformuluj problem, napisz: jak jest, jak powinno byc, dlczego nie jest tak, jak byc powinno. Przedstaw wnioski.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T15:06:05+02:00
Jak jest
a) Erozja - niszczenie skorupy ziemskiej przez różne czynniki zewnętrzne (wiatr ; woda) oraz przenoszenie produktów erozji
B) odpady komunalne, przemysłowe oraz z gospodarstw domowych
c)ścieki komunalne
d) nawożenie gleb sztucznymi nawozami

jak powinno być
- ścieki i odpady wyrzucać w miejsca do tego przeznaczone i dobrze zabezpieczone
- właściwe zagospodarowanie gleby
- nawożenie pól nawozami naturalnymi
- budowanie oczyszczalni ścieków

Dlaczego nie jest tak
-tworzenie dzikich wysypisk śmieci
- przedostanie się ścieków do wód
-niewłaściwe użycie gleb
- wypalanie i ścinanie lasów

wnioski
-segregacja odpadów
-odprowadzanie ścieków do kanalizacji
-nie używanie sztucznych nawozów
- recykling hałd przemysłowych