1. Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci (2) otrzymano 3,2 g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci (2) , jeśli masa rtęci było o 36,92 g większa od masy otrzymanego tlenu.
2.Przeprowadzono reakcję utleniania-redukcji 48 g magnezu z parą wodną. W wyniku tej reakcji chemicznej powstało 80 g tlenku magnezu i 4 g wodoru. Oblicz ile gramów pary wodnej wzięło udział w reakcji chemicznej.
3.W reakcji chloru z sodem powstało 117 g chlorku sodu. Oblicz ile gramów sodu i gramów chloru wzięło udział w tej reakcji chemicznej , jeśli chlor stanowi 60.68 % masy substratów.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T17:15:37+02:00
1. Masa tlenku rtęci = Masa tlenu + Masa Rtęci
Masa tlenku rtęci = 3,2g + (3,2 + 36,92) = 3,2g + 40,12g = 43,32g

2. Masa końcowa - Masa magnezu = Masa pary wodnej
84g - 48g = 36g

3. Masa chloru = 60,68% z 117g
Masa chloru = 0,6068 * 117 ≈ 71g
Masa sodu = 117g - 71g = 46g

Liczę na naj :)
3 2 3