Moim zadaniem jest napisanie programu który podana liczę przedstawi w postaci dwójkowej(binarnej) w języku PASCAL. treść zadania jest na załącznikach. zależy mi na jak najszybszym napisaniu tego programu lub jego części ale tak z 75% a nie np.
begin
writeln(2/2);
end.

2

Odpowiedzi

2010-04-13T18:49:27+02:00
Nie wiem jak się zamienia na longint. Ogólnie działa więc może się przydać.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:08:19+02:00
Function odwroc (odwaracana: string): string;
var wynik: string;
----dlugosc: integer;

begin
------dlugosc := ord(wynik[0]) - 48;

------for i := 1 to dlugosc do
------begin
------------wynik [dlugosc - 1 + 1] := odwarcana [i];
------end;
end;


function zamien (liczba: longint): longint;
var liczona: string;
-----sukces, wynik: integer;

begin
------dodawana := liczba mod 2;
------liczona := dodawana;
------liczba := liczba div 2;

------while liczba <> 0 do
------begin
------------dodawana := liczba mod 2
------------liczona := liczona + dodawana;
------------liczba := liczba div 2;
------end;

------liczona := odwroc (liczona);
------val (liczona, wynik, sukces);
------zamien := wynik;
end;

znaki ------ poprawiają tylko czytelność, nie należą do kodu
jak masz pytania to pisz na pw