Odpowiedzi

2010-04-13T18:09:11+02:00
Salsa is popular all over the world, Latin-American dance of Caribbean origin, developed especially in Cuba and South America and the corresponding music called salsa.Salsa is a Spanish word meaning sauce or flavor, suggestive of spicy and aromatic sensations, which in the case can be considered the name of the dance style, or the fact that salsa is a dance that combines elements of various genres of music and dance steps of many other.

= po polsku ; Salsa jest popularnym na całym świecie tańcem latyno-amerykańskim o pochodzeniu karaibskim rozwiniętym szczególnie na Kubie i w Ameryce Południowej i odpowiadającym muzyce również nazywanej salsą.
Salsa to słowo po hiszpańsku oznaczające sos lub smak, sugerujący pikantne i aromatyczne doznania, co w przypadku tańca można potraktować nazwą stylu, lub faktu, że salsa jest tańcem łączącym elementy różnych gatunków muzycznych i kroki wielu innych tańców.
1 5 1