KWASY

1. Dokończ zdania :

Kwasy zbudowane są z atomów .................. i atomów wchodzących w skład ..........................................
Wzór ogólny kwasów ma postać .....................................
Wykryć je można przy pomocy wskaźników np.
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................

2

Odpowiedzi

2010-04-13T17:08:45+02:00
Z atomów wodoru
w skład reszty kwasowej
fenoloftalejny
oranżu metylowego
lakmusu
2010-04-13T17:10:41+02:00
1) wodoru
2)reszty kwasowej
3)HnRn
4)a)fenoloftaleina
b)oranż metylowy
c)papierek lakmusowy