Ponumeruj etapy syntezy białka:
a)łącznie aminokwasów na rybosomie
b)uwolnienie cząsteczki tRNA pozbawionej aminokwasu
c)połączenie mRNA z rybosomem
d)przesunięcie się rybosomu na mRNA
e)transport aminokwasu przez tRNA na rybosom
f)tworzenie nici RNA komplementarnej do DNA
Proszę o pomoc.Nic z tego nie rozumiem.

2

Odpowiedzi

2009-11-04T16:56:40+01:00
2009-11-04T17:25:22+01:00