Na rysunku jest napisane : "Zobacz, w tym parkometrze jest dokładnie trzy razy więcej złotówek niż dwuzłotówek."
"Ale sumka niewielka tylko 95 zł."

Przyjrzyj się rysunkowi. Do parkometru można wrzucać monety jednozłotowe i dwuzłotowe. Ile razem monet było w parkometrze ?

I drugie zadanie :

Pan Kowalski pobierał ze swojego konta 12 000 zł. Kasjerka wypłaciła tę kwotę w banknotach o nominałach 200 zł i 50 zł. Banknotów dwustuzłotowych było o 10 więcej niż pięćdziesięciozłotowych. Ile pan Kowalski otrzymał banknotów ?

To mają być równania i ich rozwiązania.
Proszę pomóżcie.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:20:24+02:00
Mialam to na matmie :)
1.
x- ilość dwuzłotówek
3x- ilość złotówek

3x+2x=95
5x=95I :5
x=19

ilość złotówek: 3*19=57
wszystkich monet: 57+19=76
spr. 57+38=95

2.
x- ilość banknotów 50-cio złotowych
x+10- ilość banknotów 200-stu złotowych

50x+(x+10)*200=12000
50x+200x+2000 =12000
250x+2000=12000 I -2000
250x=10000 I :250
x=40

banknotów 50 zł-40
banknotów 200 zł-50
razem- 90

odp:pan kowalski otrzymał 90 banknotów
2010-04-13T17:27:57+02:00
1.

x-ilość dwuzłotówek
y-ilość zlotówek= 3x

2x + y = 95
2x + 3x=95
5x=95
x=19
y=3 * 19=57


2.

x- ilośc banknotów 200zł = y+10
y- ilośc banknotow 50zł

200x +50y=12 000
200(y+10) +50y=12 000
200y + 2000 +50y=12 000 | -2000
250y= 10 000 | :250
y= 40
x= 50

x+y= 90