PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO DYKTATORSKIE,
NP. NIEMCY, ZWIĄZEK RADZIECKI
1.Najwyższe władze są wybierane przez 1.__________________________
społeczeństwo, podlegające jego kontroli
mogą być przez nie odwołane.

2.Obywatele posiadają prawo swobodnego 2._________________________
głoszenia poglądów. Mogą krytykować władze.

3.Obowiązuje nietykalość osobista - nikogo 3.______________________________
nie wolno uwięzić bez wyroku sądu.

4. Obywatelom wolno prowadzić działalność 4.___________________________
polityczną, czyli zakładać partie polityczne.

To jest zad2 str. 139 z książki od historii klasy VI.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T17:08:13+02:00
1.rada ministrów
2.wybór
3.nietykalność
4.prawo do działalności
57 1 57