Odpowiedzi

2010-04-13T17:08:05+02:00
Formy krasu powierzchniowego
Żłobki krasowe - są to bruzdy powstałe przez spływającą wodę, pomiędzy żłobkami znajdują się żebra krasowe.

Lejki krasowe - zagłębienia zamknięte o średnicy kilku metrów utworzone na powierzchni Ziemi w wyniku wpadającej do szczeliny wody.

Ostańce krasowe - izolowane wyniesienia będące pozostałością odporniejszych skał wapiennych.

Ospa krasowa - drobne zagłębienia skupione na niewielkiej przestrzeni.

Dolina krasowa - znaczne zapadnięcie terenu o wydłużonym kształcie i wyrównanym dnie.

Uwały - zagłębienia rozległe utworzone z połączenia kilku lejków krasowych.

Poljo - rozległa kotlina powstałą przez połączenie kilku uwałów.

Mogoty - kopulaste wzniesienia wypreparowane ze skał wapiennych.

Ponor - miejsce, gdzie rzeka wpływa pod powierzchnię ziemi.

Wywierzysko - źródło krasowe

Trawentyny - martwica wapienna wokół ciepłych źródeł.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:08:44+02:00
Dolina krasowa - odłużne obniżenie na obszarze krasowym, powstałe przez połączenie lejów krasowych, uwałów lub polji.

Polje - to duże kotlinowate zagłębienia o wyrównanym dnie, ograniczonym ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami.

Lej krasowy - : okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu, o głębokości zazwyczaj mniejszej niż średnica, często z podziemnym odwodnieniem.

Żłoby krasowe - podłużne formy wklęsłe.
2 5 2