A] W skład cząsteczki chlorku glinu wchodzą 1 atom glinu i 3 atomy chloru .
- Napisz wzór sumaryczny chlorku glinu :
-Do jakiej grupy związków zaliczysz chlorek glinu ?


b] są dwie kolby stozkowe wypełnine wodą . do jednej uczeń wlał O2 , a do drugiej SO2 . W , którym naczyniu zaszła przemiana chemiczna , a w którym zjawisko fizyczne ?
Zapisz równanie zachodzącej reakcji chemcznej .
Jak zabarwi się papierek uniwersalny zanurzony w roztworze powstałym w wyniu reakcji chemicznej ?

2

Odpowiedzi

2010-04-13T21:35:04+02:00
A) AlCl₃, jest to sól
b) w pierwszej jest to zjawisko fizyczne (dyfuzja), w drugiej zachodzi reakcja chemiczna:

SO₂ + H₂O = H₂SO₃

produktem tej reakcji jest kwas siarkowy(IV), więc papierek będzie czerwony.
2010-04-13T21:36:32+02:00
A)
AlCl₃ - sól

b)

reakcja chemiczna zachodzi w kolbie do której wlewamy SO₂ ponieważ otrzymujemy nową substancję

reakcja fizyczna zachodzi w kolbie do której wlewamy O₂ ponieważ tlen rozpuszcza się w wodzie

H₂O+SO₂ --> H₂SO₃

papierek zabarwi się na czerwono