Potrzebne mi na dzisiaj ;/ pliss o pomoc :

1.)
Klocki Renatki były w dwóch pudełkach - żółtym i niebieskim. W niebieskim pudełku było 5 razy więcej niż w żółtym . Gdy brat Renatki przełożył z niebieskiego do żółtego pudełka 16 klocków , w obu pudełkach było ich tyle samo . Ile razem klocków miała Renatka w obu pudełkach ?


........ - ilość klocków w żółtym pudełku ( na początku )

........... - ilość klocków w niebieskim pudełku ( na początku )

................ - ilość klocków w żółtym pudełku ( po przełożeniu )

..................... - ilość klocków w niebieskim pudełku ( po przełożeniu )....................... = .........................


+ sprawdzenie :

.........................
2.)
Pociąg składający sie z lokomotywy i 12 jednakowych wagonów ma 102 m długości . Każdy wagon jest o 2 m dłuższy od lokomotywy . Jaką długość ma lokomotywa , a jaką wagon ?

x - długość lokomotywy

....... - długość wagonu

........... - długość 12 wagonów........................................ = .....................
długość lokomotywy i 12 wagonów długość podciągu


+ sprawdzenie :

długość lokomotywy :........
długość wagonu : ............3.)
Drewnianą belke o długosci 7,5 m rozcięto na dwie części , z któłrych jedna jest 2 razy dłuższa od drógiej. Jakie długości mają te części ?


x- długość krótszej części

....... - długośc dłuższej części


................................... = ....................
krótsza część + dłuzsza część całość+ sprawdzenie :


krótsza część : .......
dłuższa część : .......

....... + ....... = .........


Daje naaaj ;** proszę oo pomoc ! dzięki wam moge zdać do gimnazjum ;))


2

Odpowiedzi

2010-04-13T17:19:59+02:00
X - ilość klocków w żółtym pudełku ( na początku )
5x - ilość klocków w niebieskim pudełku ( na początku )
x + 16 - ilość klocków w żółtym pudełku ( po przełożeniu )
5x - 16 - ilość klocków w niebieskim pudełku ( po przełożeniu )
x + 16 = 5x - 16
16 + 16 = 5x - x
32 = 4x
x = 32 : 3
x = 8
5 * 8 = 40
40 + 8 = 48
sprawdzenie:
8 + 16 = 24
40 - 16 = 24
24 = 24
odp: Renatka miała w obu pudełkach 48 klocków.


x - długość lokomotywy
x + 2m - długość wagonu
(x + 2m) * 12 - długość 12 wagonów
x + (x + 2m) * 12 = 102m
x + 12x + 24m = 102m
13x + 24m = 102m
13x = 102m - 24m
13x = 78m
x = 78m : 13
x = 6m
6m + 2m = 8m
sprawdzenie:
6m + 8m * 12 = 6m + 96 = 102
długość lokomotywy: 6m
długość wagonu: 8m

x - długość krótszej części
2x - długość dłuższej części
x + 2x = 7,5m
3x = 7,5m
x = 7,5m : 3
x = 2,5m
2 * 2,5m = 5m
sprawdzenie:
krótsza część: 2,5m
dłuższa część: 5m
2,5m + 5m = 7,5m2010-04-13T17:43:13+02:00
1)5x - ilość klocków w żółtym pudełku ( na początku )

x - ilość klocków w niebieskim pudełku ( na początku )

5x-16 - ilość klocków w żółtym pudełku ( po przełożeniu )

x+16 - ilość klocków w niebieskim pudełku ( po przełożeniu )

5x-16=x+16
5x-x=16+16
4x=32
x=8-ilość klocków w niebieskim pudełku ( na początku )
5*8=40-ilość klocków w żółtym pudełku ( na początku )
8+40=48-liczba wszystkich klocków
spr.
5*8-16=8+16
40-16=24
24=24
2)x-dł. lokomotywy
12*(x+2)-dł. wszystkich wagonów
x+12*(x+2)=102
x+12x+24=102
13x=102-24
13x=78
x=6 - dł. lokomotywy
6+2=8-dł. wagonu
spr.
6+8*12=6+96=102
3)
x- długość krótszej części

2x - długośc dłuższej części
x+2x=7,5
3x=7,5
x=2,5-długość krótszej części
2*2,5=5-długośc dłuższej części
2,5+5=7,5