Odpowiedzi

2010-04-13T17:09:42+02:00
Gwałtowny i niekontrolowany wzrost ilości ścieków przemysłowych spowodował zanieczyszczenia chemiczne przekraczające możliwości samooczyszczania się rzek, rozwój dużych aglomeracji miejskich spowodował zwiększenie się ilości ścieków komunalnych. Do tego należy dodać skażenie wody w glebie wywołane przez nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, a także zanieczyszczenia trującymi pyłami i gazami ogniwa atmosferycznego. Wszystko to składa się na katastrofę ekologiczną z którą obecnie człowiek musi walczyć, a którą sam wywołał. Istnieją jednak różne rodzaje zanieczyszczeń z którymi zarówno przyroda jak i człowiek radzi sobie łatwiej lub trudniej.
Rodzaje zanieczyszczeń:
zanieczyszczenia chemiczne – składają się na nie dwa podrodzaje – organiczne i nieorganiczne.
Na zanieczyszczenia organiczne składają się:
białka pochodzące ze ścieków gospodarczych
tłuszcze pochodzące ze ścieków kanalizacyjnych, przeróbki wełny, produkcji mydeł i przemysłu spożywczego
węglowodany pochodzące ze ścieków kanalizacyjnych, zakładów włókienniczych i papierniczych
żywice
węgiel
ropa
Do zanieczyszczeń nieorganicznych należą głównie:
kwasy
zasady
kationy metali ciężkich
aniony
zanieczyszczenia fizyczne – dotyczą zabarwienia wody jej przejrzystości, temperatury czy zawiesiny
zanieczyszczenia fizjologiczne – charakteryzujemy jako zły smak i zapach wody zazwyczaj te dwie cechy występują w połączeniu z sobą
zanieczyszczenia biologiczne to:
wirusy
bakterie
pierwotniaki
pasożyty
toksyny roślinne
Ze wszystkimi tymi zanieczyszczeniami trzeba walczyć ponieważ stwarzają one bezpośrednie zagrożenie dla człowieka dostając się do jego organizmu z wodą jak również pośrednie zagrożenie – zabijając florę i faunę danego środowiska. Walkę tą podejmuje się przez oczyszczanie wód. Najprostszym ze sposobów jest samooczyszczanie się wody jednak w większości przypadków to nie wystarcza dlatego stosuje się szereg innych procesów mających na celu uśnięcie z wody jak największej liczby zanieczyszczeń. Są to np.:
przesiewanie
odcedzanie
osadzanie
koagulacja
kłaczkowanie
filtracja
natlenianie
sterylizacja
4 2 4