Odpowiedzi

2010-04-13T17:11:57+02:00
Elektrownia – zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii.

Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego:

elektrownia kondensacyjna
elektrociepłownia
Podział ze względu na źródło energii pierwotnej:

elektrownia cieplna
elektrownia jądrowa
elektrownia wodna
elektrownia szczytowo-pompowa
elektrownia słoneczna
elektrownia wiatrowa
elektrownia maretermiczna
elektrownia maremotoryczna
elektrownia geotermiczna


Prąd zmienny – prąd elektryczny, którego wartość natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób.

W zależności od charakteru tych zmian można wyróżnić następujące rodzaje prądu:

prąd okresowo zmienny
prąd tętniący
prąd przemienny
prąd nieokresowy
Wszystkie powyższe pozycje poza ostatnią są przypadkami szczególnymi prądu zmiennego i mają one swoje specjalne znaczenie w elektrotechnice i elektronice. Prąd zmienny nieokresowy może reprezentować prąd o dowolnej zmienności w czasie (czarna krzywa na rysunku), lub też prąd zmieniający się zgodnie z określoną funkcją matematyczną lub zjawiskiem matematycznym. Na przykład uderzenie pioruna powoduje powstanie fali udarowej o określonym kształcie, która przebiega jednorazowo, nie ma więc charakteru okresowego.

Często termin prąd zmienny stosowany jest do prądu okresowego o przebiegu sinusoidalnym.