Oblicz:
0,7x-2[mniejsze lub równe] 0,9x-0,1
-x+3[większe lub równe] -(3x-2)
0,1(2x-3)[mniejsze] -0,6x+1

rozwiąż podana nierówność
5(2x-1)-(7x-4) [większe lub równe] -(X-3)+6X
ILE JEST LICZB CAŁKOWITYCH WIĘKSZYCH OD 10- SPEŁNIAJĄCYCH TĘ NIERÓWNOŚĆ?
2(3X-2X)-3[MNIEJSZE]3(X-1)-1
2,4(X-1)-4,5 [MNIEJSZE]3(0,5-0,6X)
5\6X-6+X\3[MNIEJSZE LUB RÓWNE]3\2

2

Odpowiedzi

2010-04-13T17:12:33+02:00
- 0,2x mniejsze lub równe 1,9/ -0,2
x wiekszy lub równy - 9,5

2x wieksze lub równe -5 /2
x większe lub równe -2,5

0,2x- 0,3 mniejsze 0,6x+ 1
- 0,4x mniejsze 1,3 / -0,4
x wiekszy -3,25

10x- 5-7x+4 > -x +3+6x
3x-1> 5x+3
-2x> 4 /-2
x <-2

2010-04-13T17:28:47+02:00
Oblicz:
0,7x-2[mniejsze lub równe] 0,9x-0,1

0,7x-2< równe 0,9x-0,1
0,7x-0,9x< równe 2-0,1
-0,2x< równe 1,9 |*(-5)
x> równe -9,5

-x+3[większe lub równe] -(3x-2)

-x+3x> równe 2-3
2x> równe -1 |:2
x> równe -1/2

0,1(2x-3)[mniejsze] -0,6x+1

0,2x-0,3<-0,6x+1
0,2x+0,6x<1+0,3
0,8x<1,3 |*10
8x<13 |:8
x<1,625

rozwiąż podana nierówność
5(2x-1)-(7x-4) [większe lub równe] -(X-3)+6X

10x-5-7x+4> równe -x+3+6x
10x-7x+x-6x> równe 3+5-4
-2x> równe 4 |:(-2)
x< równe -2

ILE JEST LICZB CAŁKOWITYCH WIĘKSZYCH OD 10- SPEŁNIAJĄCYCH TĘ NIERÓWNOŚĆ?

2(3X-2X)-3[MNIEJSZE]3(X-1)-1

6x-4x-3<3x-3-1
2x-3x<3-4
-x<-1 |*(-1)
x>1
Liczb całkowitych większych od 10 spełniających tę nierówność
jest nieskończenie wiele.

2,4(X-1)-4,5 [MNIEJSZE]3(0,5-0,6X)

2,4x-2,4-4,5<1,5-1,8x
2,4x+1,8x<1,5+2,4+4,5
4,2x<8,4 |:4,2
x<2
Żadna liczba całkowita większa od 10 nie społnia tej nierówności.

5\6X-6+X\3[MNIEJSZE LUB RÓWNE]3\2 |*3
5/2 x-18+x< równe 9/2 |*2
5x-36+2x< równe 9
7x< równe 9+36
7x< równe 45 |:7
x< równe 6i3/7
Żadne liczba całkowita większa od 10 nie spełnia tej nierówności.