Transformator podłączony do sieci 220 V w uzwojeniu wtórnym płynie prąd o natężeniu 2A przez opornik o oporze 55Ω (om) . Jakie jest natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym, jeżeli sprawność transformatora wynosi 98 %?

Proszę tylko dobrze...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:43:30+02:00
U1=220V
I2=2A
R2=55Ω
η=98%
I1=?
------------------------------------------------------------------
U2=I2*R2=2A*55Ω=110V
P2=U2*I2=110V*2A=220W
η=P2*100%/P1
P1=P2*100%/η=220W*100%/98%=224,5W
P1=U1*I1
I1=P1/U1=224,5W/220V=1,02A
zawsze dobrze