Zad.1.za 3 bułki i 2 rogale zapłacono 4,60. rogal jest droższy od byłki o 30 gr.oblicz ile kosztuje rogal.

Zad.2. W pewnej klasie jest 31 uczniów. Chłopców jest o 5 mniej niż dziewczyn.oblicz ile dziewczyn a ile chłopców jest w tej klasie.

Zad.3. W sadzie rośnie 23 drzew:czereśnie wiśnie i jabłonie. Jabłoni jest 2 razy więcej niż czereśni a wiśni jest o 3 więcej niż jabłoni.Oblicz ile jest wśród nich czereśni wiśni i jabłoni.


Zad.4. Na placu zabaw 1/3 wszystkich dzieci gra w piłkę, 2/5 wszystkiech dzieci bawi się w piaskownicy, a ośmioro dzieci huśta się na huśtawce. oblicz ile dziecie bawi się na tym placu zabaw.

Zad. 5 Marta jest o 6 lat starsza od magdy. za 5 lat będą miały razem 24 lata. oblicz ile lat ma obecnie każda z dziewczyn.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:38:43+02:00
1.
{ - pół nawiasu

x - cena bułki
y - cena rogala

{ 3x + 2y = 4,6
{ y = x + 0,3

{ 3x + 2(x + 0,3 )= 4,6
{ y = x + 0,3

{ 3x + 2x + 0,6 = 4,6
{ y = x + 0,3

{ 5x = 4 / :5
{ y = x + 0,3

{ x = 0,8
{ y = x + 0,3

{ x = 0,8
{ y = 0,8 + 0,3

{ x = 0,8 zł
{ y = 1,1 zł
rogal kosztuje 1,10 zł a bułka 80 gr.
2.

x - liczba chłopców
y - liczba dziewczyn

{ x + y = 31
{ x = y - 5

{ y - 5 + y = 31
{ x = y - 5

{ 2y = 36 / : 2
{ x = y - 5

{ y = 18
{ x = y - 5

{ y = 18
{ x = 18 - 5

{ y = 18
{ x = 13
W tej klasie jest 13 chłopców i 18 dziewczyn.

3.

czereśnie - x = 4
jabłonie - 2x = 8
wiśnie - 2x + 3 = 11

x + 2x + 2x + 3 = 23
5x = 20 / : 5
x = 4

W sadzie są 4 czereśnie 8 jabłonie i 11 wiśni

4.

x - liczba dzieci = 30
⅓ x - dzieci grające w piłkę = 10
⅖x - dzieci bawiące się w piaskownicy = 12
8 - dzieci na huśtawkach

x = ⅓ x + ⅖x + 8
x = 5/15 x + 6/15x + 8
x = 11/15x + 8
4/15x = 8 / × 15
4x = 120 / : 4
x = 30
Dzieci na placu zabaw jest 30
5.
teraz
x - Marta = 4
x+6 - Magda = 10
Za 5 lat
x+5 - Marta
x+11 - Magda

x + 5 + x + 11 = 24
2x = 24 - 16
2x = 8 / ; 2
x = 4

Marta ma 4 lata a Magda ma 10 lat
2010-04-13T17:50:58+02:00
Zadanie 1
Bułka - x
rogal- x+0,30 zł
3x+2(x+0,3)=4,6
3x+2x+0,6=4,60
5x=4
x=0,80zł
bułka kosztuje 0,80
rogal 1,10 zł
Zadanie 3
x-czereśnie
2x jabłka
2x+3 - wiśnie
x+2x+2x+3=23
5x=23-3
5x=20
x=4
Czereśnie są 4 drzewa
jabłek jest 8 drzew
wiśni jest 11
Zadanie 2
x-dziewczynki
x-5 chłopcy
x+(x-5)=31
2x=31+5
2x=36
x=18
dziewczynek jest 18
a chłopców 13
Zadanie 4
nad pozostałymi musze popracować