1. W reakcji Mg z nadmiarem HCL otrzymano (w warunkach normalnych) 44,8 dm? H?. Oblicz, ile gramów magnezu wzięło udział w tej reakcji.

2. W wyniku reakcji wodoru z tlenem otrzymano 36 g wody. Oblicz, ile zużyto w tej reakcji: a) moli, b) dm?, c) cząsteczek, d) gramów wodoru i tlenu.

3. Oblicz, jaką gęstość wodoru (warunki normalne) należy zużyć do redukcji tlenku miedzi (II), aby otrzymać 1,28 g czystej miedzi.

Proszę o jakieś proporcje, jak zrobić to zadanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T12:08:57+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mMg=24u
Mg + 2HCl------>MgCl2 + H2
24g Mg-------22,4dm3 H2
xg Mg---------44,8dm3 H2
x=48g Mg

2.
Masa wody otrzymana w reakcji jest rowna masie wody wynikającej w treści zadania. Układanie proporcki w tym wypadku nic nie wnosi. Mozna to zapisać:
2H2 + O2----->2H2O
a) 2mole H2 + 1mol O2------>36g H2O
b) 44,8dm3 H2 + 22,4dm3 O2------>36g H2O
c) 12,04*10^23cząst. H2 + 6,02*10^23cząst. O2----->36g H2O
d) 4g H2 + 32g O2------->36g H2O

3.
Występuje tutaj błąd. Chodziło Ci zapewne o objętość a nie gęstość.
CuO + H2----->Cu + H2O
mCu=64u
22,4dm3 H2-----64g Cu
xdm3 H2---------1,28g Cu
x=0,448dm3 H2
2 5 2