Zad.1.Produktami reakcji redukcji tlenku żelaza (II) węglem są tlenek węgla (IV) i 56 g żelaza.Wskaż masę tlenku żelaza (II),użytą do tej reakcji chemicznej.

a)72g b)28g c)36g d)160g


Zad.2.Pewien tlenek azotu o masie cząsteczkowej 92 u zawiera 30,43% azotu .Wskaż wzór tego tlenku :

a) N2O b)NO c)N2O4 d)N2O5


Zad.3.Reakcję żelaza z chlorem, której produktem jest chlorek żelaza (III), przedstawia równanie:
a ) 2 Fe + Cl² --> 2 FeCl²
b) 2 Fe + 2 Cl² --> 2 Fe Cl³
c) 2 Fe + 3 Cl² --> 2 FeCl³
d) 2 Fe + 3 Cl --> Fe² Cl³

Zad.4.Z próbki izotopów polonu 209/84 Po masie 200g po upływie 306 lat pozostało 25g tego pierwiastka chemicznego .Wskaż okres półtrwania tego izotopu.
A)51 lat b)102 lata c)25 lat d)204 lata

Zad.5.Naturalny gal składa się z dwóch izotopów 69 Ga i 71 Ga.Wskaż zawartość procentową tych izotopów w galu naturalnym ,wiedząc,że masa atomowa galu wynosi 69,72 u

A)50% 71Ga i 50% 69Ga B)64% 71Ga i 36% 69Ga
C)71% 71Ga i 29% 69Ga D)36% 71Ga i 64% 69Ga

Zad.6.Wskaż stężenie procentowe roztworu ,otrzymanego po zmieszaniu 200g roztworu 10-procentowego i 50 g roztworu 40-procentowego tej samej substancji .
A)16% B)50% C)12% D)20%

Zad.7.Roztwór nasycony cukru w temperaturze 30 stopni C ma stężenie 68,75%.Wskaż masę cukru rozpuszczonego w 100g wody w tej temperaturze.
A)22g B)32g C)220g D)320g

Zad.8.Wskaż stężenie procentowe roztworu ,otrzymanego w wyniku dodania 20g soli do 60g roztworu tej soli o stężeniu 12%

A)34% B)30% C)24% D)28%

PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE TYCH ZADAŃ (Z GÓRY DZIĘKUJĘ):D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T01:18:45+02:00
1.c
2.c
3.c
4.b
5.d
6.a
7.c
8.a