1.Olicz Objętość ostrosłupa, którego podstawą jest kwadrat o boku 5cm i którego wysokość jest równa 12 mm.

2.Posdstawą osrosłupa, którego objętośź wynosi 25cm(sześciennych), a wysokość 6cm, jest kwadrat. Znajdz długość przekątnej tego kwadratu.

3

Odpowiedzi

2010-04-13T17:23:31+02:00
Zad 1.
Pole ostrosłupa ma wzór: 1/3 ×Pole podstawy×wysokość
bok kwadratu wynosi 5cm=50 mm
pole podstawy w kształcie kwadratu ma pole 50 mm×50 mm
wysokość wynosi 12 mm
a więc:
V=1/3 × 50 mm×50 mm×12mm=10000mm³=10m³
Odp. Objętość ostrosłupa ma 10 m³
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T17:23:48+02:00
1.
a = 5cm
H = 12mm = 1,2cm
V = 1/3a²H
V = 1/3*5²*1,2
V = 1/3*30
V = 10 cm³

2.
V = 25cm³
H = 6cm
V = 1/3a²H
1/3a²H = 25
1/3*a²*6 = 25
2a² = 25 |:2
a² = 12,5
a = √12,5
a = 5√2 /2 cm
d = a√2
d = 5√2 /2 *√2
d = 5 cm
2010-04-13T17:30:18+02:00
1.
V=¹/₃ Pp * H
12 mm - 1, 2 cm

v= ¹/₃ a² * H
v= 1/3 * 25* 1.2
v= 1/3 * 30
v=10 cm³


drugiego niestety nie umiem...wybacz ;)