3)W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45 m3 ziemi,z której usypano kopiec w kształcie stożka.Jego pole podstawy jest równy 54m2.Oblicz wysokość kopca.
5)Dziecko nasypuje piasek do foremki w kształcie stożka o promieniu podstawy 5cm i tworzącej 13cm.Następnie przesypuje go do wiaderka w kształcie walca o wysokości 36cm i promieniu dwa razy większym niż promień foremki.Jaką część wiaderka wypełniło dziecko,wysypując 6 foremek piasku?Zapisz obliczenia.
9)Skrzynka na kwiaty jest prostopadłościanem,którego podstawa ma wymiary 24cm na90cm.Wysokość skrzynki stanowi 20% dłuższej krawędzi podstawy.Ile 5-litrowych worków ziemi trzeba kupić,aby ją całkowicie napełnić?Zapisz wszystkie obliczenia.
Za dobre rozwiązanie zadań daje najlepszą.I dzięki bo mam to na jutro***

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T17:31:25+02:00
3)
V = 45 m³ - objetość stożka
Pp = 54 m² - pole podstawy stożka
H = ? wysokość stożka

V = 1/3*Pp*H = 45 m³
1/3*54 m² *H = 45 m³ /3
54 m²*H = 135 m³
H = 135 m³ : 54 m²
H = 2,5 m

Wysokość stozka wynosi 2,5 m

5)
1] z pitagorasa obliczam h stożka
h²=13²-5²
h²=169-25
h²=144
h=12cm
2] obliczam v stozka: v=⅓πr²h=⅓π×5²×12=100πcm³
3]obliczam v walca;;; r=2×5=10cm;;;h=36cm
v=πr²h=π×10²×36=3600πcm³
4]6 foremek stożkowatych ma v=6×100π=600πcm³
5]600π:3600π=⅙
odp.piasek zapełnił ⅙ część foremki w kształcie walca-pozdrawiam

9.;((