Odpowiedzi

2010-04-13T17:19:40+02:00
Majątki magnackie to posiadłości ziemski szlachty. Niektóre majątki liczyły kilkadziesiąt mist i nawet do kilkuset wsi ...

husaria to polska formacja wosjkowa. Była to jazda uzbrojona w 3 metrowe kopie skrzydła od XVi w broń palną

jasyr to branie do niewoli turckiej ludności i zachęcanie jej do wstąpienia do armi tureckiej

janczar to jednostka wojskowa tureckiej piechoty