Odpowiedzi

2009-11-04T16:53:06+01:00
Tajemice światła
I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II-Wesele w Kanie Galilejskiej
III-Głoszenie Królestwa Bożego
IV-Przemienienie na górze Tabor
V-Ustanowienie Eucharystii
Tajemice radosne
I - Zwiastowanie NMP
II - Nawiedzenie św. Elżbiety
III - Narodzenie Jezusa
IV - Ofiarowanie w świątyni
V - Znalezienie w świątyni
Tajemnice bolesne
I - Modlitwa w Ogrójcu
II - Biczowanie
III - Cierniem ukoronowanie
IV - Droga Krzyżowa
V - Śmierć na Krzyżu
Tajemnice chwalebne
I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa
II - Wniebowstąpienie
III - Zesłanie Ducha Świętego
IV - Wniebowzięcie Maryi
V - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
26 4 26
2009-11-04T16:53:25+01:00
Chodziło Ci chyba o różaniec ;D. A więc tak:Tajemnice radosne:

1. Zwiastowanie

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni


Tajemnice światła:
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie siebie na weselu w Kanie

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii


Tajemnice bolesne:
1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie

3 Ukoronowanie cierniem

4. Dźwiganie krzyża

5. Śmierć na krzyżu


Tajemnice chwalebne:
1. Zmartwychwstanie

2. Wniebowstąpienie

3. Zesłanie ducha Świętego

4. Wniebowzięcie NMP

5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi
12 4 12
2009-11-04T16:58:29+01:00
Tajemnice radosne:
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie PJ
4. Ofiarowanie PJ w świątyni jerozolimskiej
5. Znaezienie PJ w świątyni jerozolimskiej

Tajemnice światła:
1. Chrzest PJ w Jordanie
2. Objawienie się PJ w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na Gorze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne:
1. Modlitwa PJ w Ogrójcu
2. Biczowanie PJ
3. Cierniem ukoronowanie PJ
4. Droga krzyżowa PJ
5. śmierć na krzyżu PJ

Tajemnice chwalebne:
1. Zmartwychwstanie PJ
2. Wniebowstąpienie PJ
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi


PJ- Pan Jezus
NMP-Najświętsza Maryja Panna
32 4 32
tajemnice radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część druga — tajemnice światła

Chrzest Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — tajemnice bolesne

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Jez