Odpowiedzi

2010-04-13T17:39:42+02:00
2.STATUT
Ogólne warunki statutu:
-cele i sposoby realizacji celów statutowych
-przeznaczeniu całego dochodu organizacji na działalność statutową
-organ kontroli wewnętrznej
-wymaganiach wobec członków organu kontroli wewnętrznej
-wymaganiach wobec członków zarządu
-zabezpieczeniach dotyczących wyprowadzania majątku organizacji poza organizację

1 2 1